ściąć

1. Ból, przerażenie, widok czegoś itp. ścina twarz «ból, przerażenie, widok czegoś itp., powodując silny wstrząs uczuciowy, sprawia, że twarz nieruchomieje»: Nagle – przerażenie ścina jej twarz: fotel jedzie ku niagarskiej przepaści. M. Wańkowicz, Ziele.
2. Coś ścina, zwala kogoś (z nóg)
a) «coś powoduje u kogoś nagłą utratę sił fizycznych, bardzo kogoś osłabia»: U schyłku każdego dnia zwalało go z nóg niewyobrażalne zmęczenie. W. Kowalewski, Bóg.
b) «coś jest dla kogoś wielkim zaskoczeniem»: Żal mi tej rodziny. Jak byłem u nich w domu, po prostu ścięło mnie z nóg. Bieda aż piszczy. SE 31/01/1998.
3. Ktoś chodzi jak ścięty «ktoś jest wytrącony z równowagi, otępiały, zrozpaczony»: (...) otoczenie G. ma do niego bałwochwalczy stosunek. Np. taki Kliszko. Kiedyś, gdy Gomułka go beształ, przez trzy dni chodził jak ścięty. M. F. Rakowski, Dzienniki.
4. Ściąć drogę «pójść, pojechać krótszą drogą, skrótami, na przełaj»: Niebawem, ścinając drogę skrótami, doszli do szosy prowadzącej na Osiedle. J. Andrzejewski, Popiół.
5. Ściąć zakręt «pojechać po najkrótszej linii, na zakręcie przecinając oś drogi i zjeżdżając na przeciwny pas ruchu»: Choć pada deszcz, jedzie szybko, ścina zakręty. WO 16/12/2000.
Coś ścina krew w żyłach zob. krew 7.
Marzenie ściętej głowy zob. marzenie 1.

Słownik frazeologiczny . 2013.

Look at other dictionaries:

  • ściąć — dk Xc, zetnę, zetniesz, zetnij, ściął, ścięła, ścięli, ścięty ścinać ndk I, ścinam, ścinasz, ścinają, ścinaj, ścinał, ścinany 1. «oddzielić coś od podstawy, całości, usunąć coś skądś za pomocą ostrego narzędzia» Ściąć trawę, gałęzie. Ściąć las.… …   Słownik języka polskiego

  • ściąć (się) — {{/stl 13}}{{stl 7}}ZOB. ścinać (się) {{/stl 7}} …   Langenscheidt Polski wyjaśnień

  • ściąć się — Krew komuś ścina się zob. krew 13 …   Słownik frazeologiczny

  • ścinać – ściąć — {{/stl 13}}{{stl 8}}{komuś} {{/stl 8}}krew w żyłach {{/stl 13}}{{stl 7}} powodować wielki wstrząs uczuciowy, przerażenie, grozę : {{/stl 7}}{{stl 10}}Opowieści uchodźców ścinały krew w żyłach. Widok miejsca zbrodni ściął mu krew w żyłach. {{/stl… …   Langenscheidt Polski wyjaśnień

  • ścinać się – ściąć się — {{/stl 13}}{{stl 20}} {{/stl 20}}{{stl 12}}1. {{/stl 12}}{{stl 7}} o cieczach, substancjach płynnych: przechodzić w stan stały; krzepnąć, zestalać się, tężeć, zamarzać : {{/stl 7}}{{stl 10}}Galaretka już prawie się ścięła. Jest tak zimno, że woda …   Langenscheidt Polski wyjaśnień

  • ścinać – ściąć zakręt [drogę] — {{/stl 13}}{{stl 20}} {{/stl 20}}{{stl 12}}1. {{/stl 12}}{{stl 7}} jechać nieprzepisowo, po najkrótszej linii, na zakręcie wjeżdżając na przeciwny pas jezdni : {{/stl 7}}{{stl 10}}Kierowca ściął zakręt i spowodował zderzenie czołowe. {{/stl… …   Langenscheidt Polski wyjaśnień

  • ścinać — → ściąć …   Słownik języka polskiego

  • sciaccò — sciac·cò s.m.inv. TS st.milit. → shako {{line}} {{/line}} DATA: 1891. ETIMO: dall ungh. csákó, v. anche shako …   Dizionario italiano

  • sciacqua- — sciàc·qua conf. che sciacqua, che serve a sciacquare: sciacquabocca, sciacquadita | che, chi sciacqua {{line}} {{/line}} ETIMO: da sciacquare …   Dizionario italiano

  • sciacquabocca — sciac·qua·bóc·ca s.m.inv. BU bicchiere usato per sciacquare la cavità orale {{line}} {{/line}} DATA: 1887 91. ETIMO: comp. di sciacqua e bocca …   Dizionario italiano

Share the article and excerpts

Direct link
Do a right-click on the link above
and select “Copy Link”

We are using cookies for the best presentation of our site. Continuing to use this site, you agree with this.